Waarom geven we (muziek)les zoals we lesgeven? Wat is ons doel en als we met open blik opnieuw kijken naar onze methodes en lesstructuren; wat zouden we dan willen veranderen? Ik heb vele cursisten mogen lesgeven en op meerdere muziekscholen en verenigingen gewerkt. Bovenstaande vragen intrigeerden mij en leidden uiteindelij​k tot het schrijven van het boek Hoe je als muzikant een bloeiende lespraktijk opbouwt.

Ik schrijf over co-creatief lesgeven, oorzaken van (de)motivatie, profilering als docent en ik geef voorbeelden van werkvormen uit mijn eigen praktijk. 
​Lees ook het artikel Lesgeven? Een kwestie van samenwerken! geschreven voor het Cultureel Kapitaa​l.

Dayenne Wielheesen, bassiste en basdocente
'In het boek geeft Floor handige tips over het lesgeven. Leuk en inspirerend om te lezen wat haar visie is. Daarnaast leest het boek heel makkelijk, dat is ook fijn.'
Coos de Groot, amateurmuzikant
'Leuk boek, mooie inzichten, nuttige suggesties (ook voor leerlingen) en voortreffelijk geschreven.'
Dr. Petra Ponte. Emeritus lector Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie & Emeritus Honorary Professor University of Sydney, Faculty of Education, Australia)
'Ik vond de inhoud heel erg interessant, het is goed en toegankelijk geschreven en je hebt mooie voorbeelden en citaten opgenomen. Je boodschap is vernieuwend voor zover ik dat op het gebied van muziekonderwijs kan beoordelen. Ik wou dat jij mijn muziekdocent zou zijn geweest! Inhoudelijk herkende ik veel overeenkomsten met de boodschap die ik aan mijn cursisten en studenten (aankomende en ervaren docenten) altijd meegaf: wil je leren van je eigen praktijk, formuleer problemen dan als uitdagingen en probeer te ontdekken wie je leerlingen zijn. Wil je weten waarom iets niet gaat zoals je zou willen: vraag het je leerlingen. Hoe eenvoudig kan het zijn!'
Prof. Dr. Erik J.A. Scherder, Auteur Singing in the Brain, Hoogleraar Klinische Neuropsychologie aan de VU, Hoogleraar Bewegingswetenschappen aan de RUG
Zo enthousiast als ik ben over muziek, zo onzeker kan ik zijn als ik met mijn viool in de hand voor mijn docente sta. Floor Wittink beschrijft dit gevoel goed in haar boek 'Hoe je als muzikant een bloeiende lespraktijk opbouwt' en zij nodigt de docent uit om zich in de cursist zoals ik te verplaatsen. Daarbij geeft ze goede handvatten om te helpen met motivatie en thuis oefenen. Gelukkig geeft mijn docente mij vertrouwen en helpt ze me om nog meer plezier uit het musiceren te halen. Ik hoop, en denk, dat dit boek van Floor docenten zal inspireren om hetzelfde te doen!
Marieke Oremus, Coördinator onderwijskundige vakken & ondernemerschap conservatorium van Amsterdam
Het boek "Hoe je als muzikant een bloeiende lespraktijk opbouwt" voegt iets toe aan de bestaande literatuur over de didactiek van het instrumentaal onderwijs en het opzetten van je eigen lespraktijk.Het is prettig geschreven, mooi uitgegeven en rijk geïllustreerd. Maar het belangrijkste is het aanstekelijke enthousiasme en het pure plezier van lesgeven en muziek maken dat uit het boek spreekt. Een aanrader!
Dr. Folkert Haanstra, Oud lector kunsteducatie aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Het boek 'Hoe je als muzikant een bloeiende lespraktijk opbouwt' van Floor Wittink is helder geschreven met een duidelijke visie op muziekonderwijs. Het cocreatieve model dat wordt beschreven heeft verwantschap met authentieke kunsteducatie, die een relatie legt tussen wat er in de les wordt geleerd en de alledaagse kunstbeleving van de leerling. De beleving van de leerling is onderdeel van het onderwijs en dat vergt aanpassingsvermogen van de docent. De manier van leren is holistisch en ambachtelijke vaardigheden, inzicht in muziek en creativiteit vormen gelijkwaardige onderdelen. Ook de docent als ondernemer krijgt nuttige aanbevelingen in dit boek. Het boek is niet wetenschappelijk geschreven maar baseert zich wel deels op wetenschappelijke bronnen. Dat geeft soms onduidelijkheid over hoe dit boek nu te lezen. Maar de persoonlijke manier van schrijven, geïllustreerd met veel praktijkvoorbeelden maken het een inspirerend boek.
Carol Tummers, recensent NBD Biblion en muziekdocent
Floor Wittink, saxofonist, eigenaar van een eigen Saxschool en auteur van 'Spelen vanuit je hart', schreef met dit boek een zeer waardevol en nuttig document voor muziekdocenten met een eigen lespraktijk. In nog geen 100 pagina's komen alle essentiële onderdelen uit de muziekles aan bod. Hoe geef je les? Werk je met een vaste methode of is het beter zelf je methode te ontwikkelen en waarom dan? Een groot deel van het boek geeft aandacht aan het vasthouden van de motivatie van de leerlingen, een item dat elke docent zal herkennen. Waardevolle tips en voorbeelden met goede argumentatie waarom iets wel of niet werkt. Thuis oefenen, nog zo'n onderwerp waar je als docent danig mee kunt worstelen in relatie tot je leerlingen - en dan met name hun voortgang -, en waarover heel praktisch toepasbare dingen vermeld worden. Maar ook het zakelijk ondernemerschap komt aan de orde. Een korte bronnenlijst met werken waaraan ook in het boek gerefereerd wordt, sluit het boek af. Een must voor elke muziekdocent.
„Een inspirerend boek een en must read als je gaat lesgeven. Floor laat je op toegankelijke manier zien hoe je als docent plezier en ambacht kunt verbinden en zo zelf met plezier gaat les geven vanuit de liefde voor de muziek!“
Jeanne van Lith, amateursaxofoniste
'Vandaag heb ik je boekje Hoe je als muzikant een bloeiende lespraktijk opbouwt gelezen. Fantastisch hoe je alles beschreven hebt. Heel duidelijk en onderbouwd. Een prettige stijl om te lezen. De grootste Eye-opener voor mij is hoofdstuk vier: Het instuderen van een nieuw stuk. Stap voor stap ben ik je stappenplan gaan volgen.En wat een vreugde; het gevoel is er en het klinkt echt naar muziek!'